Czynnik Inr

4.59 1.54 : 12.17 Miesięcznie Stopa Procentowa 4 4 : 14.5 Codziennie Stopa Rezerwy Obowiązkowej : 790 Miesięcznie Saldo Obrotów Bieżących : Kwartalnie Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.9 : 2.3 Rocznie Dług Publiczny do PKB 69.

: 34.68 Miesięcznie Wskaźnik Cen Importowych opinie o traderprof : 402 Rocznie Wskaźnik Cen Eksportowych

Popularne Artykuły W Ostatnim

: 569 Rocznie Inflacja Żywności 1. : 14.72 Miesięcznie Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii : 159 Miesięcznie Cpi Transport : 143 Miesięcznie Oczekiwania inflacyjne 10. 9 7.9 : 16 Kwartalnie Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.63 : 2.25 Miesięcznie

63.7 50 : 117 Kwartalnie Podatek Dochodowy Firmy 25. 25.17 25.17 : 38.95 Rocznie Podatek wskaźnik ind Dochodowy od Osób Fizycznych 35. 35.88 30 : 35.88 Rocznie Przypadki koronawirusa

Więcej Krajowej Wartości Dodanej W Polskim Eksporcie

: 11.4 Kwartalnie PKB .03 : 2869 Rocznie Pkb W Cenach Stałych : Kwartalnie Produkt Narodowy Brutto : 6754 Rocznie Rolnictwo w PKB : 6099 Kwartalnie Budownictwo w PKB : 2730 Kwartalnie Przemysł w PKB

60 60 : 60 Rocznie Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 60 : 60 Rocznie Wskaźnik Zatrudnienia 46. 47.8 46.8 : 50.8 Rocznie Płaca Minimalna : 178 Rocznie Stopa Bezrobocia Młodzieży 23. 23.1 22.9 : 23.7 Kwartalnie

Zaloguj Lub Zarejestruj Się, Aby Skomentować

: 11.4 Kwartalnie Stopa Bezrobocia 6. 9.1 6.5 : 23.5 Miesięcznie Inflacja 4.

wskaźnik ind

: Codziennie Śmierć koronawirusa : Codziennie Odzyskany koronawirus opinie o traderprof : Codziennie Łóżka szpitalne 0. 0.48 0.41 : 0.72 Rocznie

Jak Zarabiać Na Walutach I Osiągać Zyski Na Forex?

: 6144 Kwartalnie Górnictwo w PKB : 1093 Kwartalnie Administracja Publiczna w PKB : 4816 Kwartalnie Media w PKB praca Ostatni okres Poprzedni Zakres Interwał wskaźnik ind Stopa Bezrobocia 6. 9.1 6.5 : 23.5 Miesięcznie Uczestnictwo w Rynku Pracy 49. 50.4 49.8 : 63.7 Rocznie Populacja : 1312 Rocznie Wiek Emerytalny Kobiet

Ceny Ostatni okres Poprzedni Zakres Interwał Inflacja 4. : 146 Rocznie Wskaźnik Cen wskaźnik ind Produkcyjnych 124 62.44 : 124 Miesięcznie Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.

Zaloguj Lub Zarejestruj Się, Aby Odpowiedzieć Na To Pytanie

69.8 47.94 : 83.23 Rocznie Budżet Państwa do PKB -9.5 Rocznie Koniunktura w Przemyśle 99.5 96.4 : 128 Kwartalnie Przemysłowy PMI 57. 56.4 27.4 : 58.9 Miesięcznie PMI dla Usług 52. 52.3 5.4 : 57.5 Miesięcznie Optymizm Konsumentów

Notowania Rynkowe Waluty Notowania Rynkowe Ostatni okres Poprzedni Zakres Interwał Waluta 72. 72.7 0.63 : 77.01 Codziennie Indeks Giełdowy : Codziennie Obligacje Rządowe 10-letnie 5. 5.96 4.96 : 14.76 Codziennie : 21.9 Kwartalnie Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.5

發佈留言